Logo SedumdakenLoket groen

Algemene voorwaarden

Welkom bij SedumdakenLoket.nl!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van SedumdakenLoket.nl, gelegen op https://sedumdakenloket.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf SedumdakenLoket.nl niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Over ons

SedumdakenLoket.nl brengt u in contact met leveranciers en/of dakdekkers van sedumdaken. Bij iedere aanvraag matchen wij u met een of meerdere bedrijven. 

Op onze website brengen wij consumenten en bedrijven met elkaar in contact. U hebt als consument de vrijheid om een keuze te maken in de voor u meest geschikte aanbieder. Wanneer u optioneel een overeenkomst sluit / akkoord gaat met een van de aanbiedingen van de aanbieders, is SedumdakenLoket.nl hier niet bij betrokken. Dit gaat buiten ons om. 

Samenwerking met partners

SedumdakenLoket.nl brengt u als consument in contact met geschikte aanbieders, geheel vrijblijvend en gratis. Op die manier helpen wij u aan geschikte aanbieders en helpen wij hen aan potentiële klanten. De aanbieders betalen SedumdakenLoket.nl een vast bedrag bij een ontvangen aanvraag van een consument. Zo zorgen wij ervoor dat vraag en aanbod uitstekend wordt gematcht en beide partijen blij zijn.

Geen garanties

SedumdakenLoket.nl heeft alleen een faciliterende rol in het samenbrengen van een aanvraag van de consument en het aanbieden van aangesloten bedrijven. SedumdakenLoket.nl kan jammer genoeg niet garanderen dat u meerdere offertes ontvangt. De aanbieders die uw aanvraag ontvangen, zijn zelf verantwoordelijk voor het contact opnemen met u met een aanbod. SedumdakenLoket.nl geeft geen garanties ten aanzien van de geleverde diensten, producten en werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. U bent zelf als consument verantwoordelijk voor het vastleggen van afspraken met de aanbieder die de opdracht gaat uitvoeren.

Aansprakelijkheid voor inhoud

We streven naar correcte informatie op deze website maar garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid in de content, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

  • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
  • beperking of uitsluiting van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
  • een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
  • sluit een van onze of uw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen. Wij raden aan om regelmatig deze algemene voorwaarden te bekijken voor eventuele, doorgevoerde wijzigingen.

Versie: 7 juli 2023